Aktiviteter

Vesthimmerlands Biavlerforening

Hovedgaden 39, Vester Hornum, 9640  Farsø

Begynderkursus i biavl 

Hvert år afholder foreningen et kursus i biavl for begyndere.

kursuset indeholder ca 6 teoriaftener, en hver uge. Herefter er der åben en aften om ugen i biskolegården hele foråret og sommeren igennem.

Kursus starter til marts.

Tilmelding og yderligere information: Kursusleder Arnt Jerip Wiis, mail secretaer@vesthimbiavl.dk   tlf.2287 1950Der er i år ikke afholdt honningkonkurrencer p.g.a. Corona.

Vi håber at være med igen i 2022.Mjødaften (Det kører på fulde tryk nu)
Sløjd, vinteren 

Som de i andre foregåender  vintre vil vi forsøge at lave et sløjdhold. Dette er ikke et kursus, men snarere et arbejdsfællesskab, der hjælper hinanden med at lave bistader, og evt. andet biavlsmateriale i træ. Igen i år håber vi at Erik Staun i Flejsborg vil lade os bruge hans værksted. Vi plejer at begynde i løbet af november, hvorefter vi så mødes en gang om ugen indtil slutningen af februar. Lars har igen i år lovet at stå for den praktiske instruktion, vejledning, betjening af maskiner etc. Det koster ikke noget at deltage, men når forløbet er slut, må vi betale for de materialer vi har brugt. (næste kursus nok til vinter 2020/2021)Besøg på Herregården Hessel

Der kommer forhåbentlig nye tider i 2021.


Fra Vesthimmerlands BIavlerforening deltager vi med en salgsbod ved følgende  arrangementer i 2021:


Tovholder ved disse arrangementer er Arnt Jerup Wiis for Vesthimmerlands Biavlerforening

Telefon: 22871960

email: secretaer@vesthimbiavl.dk