Startside
 
 
 
 

  Skriv til os

Vesterhimmerlands Biavlerforening, Hovedgaden 39, Vester Hornum
Vesterhimmerlands Biavlerforening, Hovedgaden 39, Vester Hornum
Bigårdsbesøg hos Jesper Andersen maj 2018
Bigårdsbesøg hos Jesper Andersen maj 2018
VBF Skolebigård 2017
VBF Skolebigård 2017
Dronning har forvildet sig ud i aprilsolen 2018
Dronning har forvildet sig ud i aprilsolen 2018
Der tages honnigntavler fra 2018
Der tages honnigntavler fra 2018
Isabel laver cremer af bivoks 2018
Isabel laver cremer af bivoks 2018
VBF skolebigård marts 2018
VBF skolebigård marts 2018
Der laves vokslys 2018
Der laves vokslys 2018
VBF Klubhus Hovedgaden 39, Vester Hornum
VBF Klubhus Hovedgaden 39, Vester Hornum
Mie holde foredrag om at smage på honning 2018
Mie holde foredrag om at smage på honning 2018
Der laves honningbolcher 2018
Der laves honningbolcher 2018
Der klippes honningbolcher 2018
Der klippes honningbolcher 2018
Der er lavet biwrap 2018
Der er lavet biwrap 2018
Mjøderiet dec 2017
Mjøderiet dec 2017
Mjøderiet der stikkes om 2017
Mjøderiet der stikkes om 2017
Der ryddes op 2017
Der ryddes op 2017

Vor Facebook Gruppe

Den offentlige FacebookVelkommen til Vesthimmerlands Biavlerforenings side:


Formålet for Vesthimmerlands Biavlerforening er at støtte og fremme biavlen i Vesthimmerlands området..


Geografisk område:

Der er ingen geografisk områdebegrænsning.  Langt hovedparten af foreningens medlemmer bor dog i Vesthimmerland, i et område fra Nibe til Hobro og vestpå.


Klubhus:

Hovedgaden 39, Vester Hornum - centralt i Vesthimmerland - er omdrejningspunktet for foreningens aktiviteter. Klubhuset ligger i den forhenværende børnehave. Dér har foreningen møde- og undervisningslokale  samt skolebigård. 


Bigård:

Foreningen har en bigård ved klubhuset.  Bigården anvendes som skolebigård til undervisning i praktisk biavl. Desuden opformeres bifamilier som nye medlemmer kan købe billigt, og dermed hurtigt komme igang med biavlen. Gamle medlemmer kan naturligvis også købe nye familer til erstatning for familer, de eventuelt har mistet eller til udvidelse af eksisterende bigård. Desuden høstes der honning fra bigården. Salget af honningen giver et lille tilskud til foreningens økonomi


Arrangementer:

Et af de vigtigste arrangementer er det årlige kursus for begyndere. Det starter normalt i midten af marts, og plejer at løbe over 6 teorilektioner, samt et antal praktiklektioner i skolebigården.  Nogle lektioner kan være en kombination af teori og praktisk, hvor vi starter med undervisning og slutter med at kigge til bierne. Sommetider kan det være omvendt. Uanset rækkefølgen plejer hver undervisningsaften at slutte med kaffe og kage.


Herudover afholder foreningen forskellige arrangementer for sine medlemmer i løbet af året: Foredrag, honningbedømmelse, mjødbrygning, mjødsmagning, bygning af bistader, deltagelse i lokale arrangementer (hvor foreningen kan præsentere sig, og der er mulighed for at sælge honning), åbent hus arrangementer m.v.


Medlemmer:

Foreningen har ca. 70 medlemmer. Antallet har været voksende de senere år og følger dermed tendensen på landsplan. Der er flest hobbybiavlere blandt medlemmerne, men dog også enkelte storbiavlere og erhversbiavlere.


******


Vesthimmerlands Biavlerforening

Hovedgaden 39, Vester Hornum, 9640  Farsø